Members
Dansk Skibsleverandor Forening

The Danish member of OCEAN is the
Dansk Skibsleverandor Forening
Danish Ship Supply Association
www.shipsupply.dk
 

Contact:

Mr Jens Olsen (OCEAN representative)
J. H. Olsen & Co APS
Dronningens Tværgade 50
DK-1302 Copenhagen K

Tel.

+45 33 13 12 62

Fax.

+45 33 12 05 80

E_mail:

jens@anchorole.dk


Chairman: Mr. Leif Hermansen
Jens Lysholdt Eftf.
Esbjerg

Member of the OCEAN Working Group Customs & Taxation: Mr. Jens Maargaard jma@shipsupply.dk